Żałoba

 

 

 

 Łączymy się w bólu z rodziną tragicznie zmarłej uczennicy klasy I SP w Kijach.

Dyrekcja. nauczyciele, uczniowie

ZPO w Kijach