Informacja o organizacji zajęć opiekuńczych w dn.14.10.2015

Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2015 r. jest wolny od zajęć dydaktycznych. Jednakże w placówkach ZPO odbędzie się dyżur nauczycieli, a tym samym zapewnione będą zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy w tym dniu zgłoszą się do szkoły.