Rajd Tożsamość i Pamięć Kliszów 2015

4 października 2015 r. odbędzie się pieszy rajd z Kliszowa do Kasztelanii. Rozpoczęcie rajdu o godz. 1500 . Program rajdu oraz harmonogram dowozów zostanie zamieszczony w późniejszym terminie.