Szkoła, szkoła na nas czeka!

Uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Kijach odbyła się 1 września 2015r. o godzinie 745 nabożeństwem w miejscowym kościele parafialnym. Mszę Świętą poprowadził ksiądz G. Nowakowski, pełniący również funkcję katechety w kijskim gimnazjum.

W swej homilii ksiądz Grzegorz nawoływał do tego, aby być koleżeńskim, nie ulegać ,,niezdrowej" rywalizacji, planować mądrze dzień, by na naukę mieć czas i na modlitwę, i na odpoczynek. Podkreślał także zalety dobrego wychowania i kultury osobistej w szkole i poza nią. Słowa ks. Grzegorza skierowane do dzieci i młodzieży, mimo letniego upału, dobitnie zasygnalizowały koniec wakacji i początek wytężonej pracy uczniowskiej.

Po nabożeństwie uczniowie udali się do hali sportowej przy szkole w Kijach, pięknie przystrojonej okolicznościową dekoracją przez p. E. Kobos, aby tam spotkać się ze swoim gronem nauczycielskim i pracownikami szkoły. Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia pocztu flagowego i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie dyrektor szkoły p. M. Kudasiewicz powitał uczniów, ich rodziców, zaproszonych gości oraz pracowników szkoły. Na początek głos zabrał Wójt gminy Kije p. K. Słonina, dzieląc się swoimi wspomnieniami uczniowskimi i życząc wszystkim owocnej pracy, która aby nie była nieprzyjemnym obowiązkiem, lecz wspaniałą zabawą. Pan Wójt wręczył również dyplom uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego anglistce p. A. Palińskiej.

Po przekazaniu niezbędnych informacji przez p. Dyrektora dotyczących zmian, jakie zaszły w szkolnictwie, odczytaniu kalendarium nowego roku szkolnego oraz przedstawieniu wychowawców klas, uczniowie udali się do swoich sal lekcyjnych, aby spotkać się z wychowawcami i spokojnie porozmawiać o minionych wakacjach.

Około dziesiątej wszyscy rozjechali się do domów szkolnymi autobusami jeszcze mając głęboko w pamięci wakacyjne przeżycia, zawarte znajomości i przyjaźnie, ale jutro już zaczną się przygody z nauką w szkole w kolejnej klasie. Miejmy nadzieję, że nie będzie to ,,tortura" zdobywania wiedzy i umiejętności, lecz radość poznawania świata, czego życzy z całego serca wszystkim swoim podopiecznym i wychowankom Grono Pedagogiczne.

tekst p. B. Jaszczyk
op. komp. p. J. Taźbierska