Informacja dla rodziców uczniów klas I Szkoły Podstawowej w Kijach

W dniu 31 sierpnia 2015 r. w godz. 1000- 1200 w ZPO w Kijach dla zainteresowanych rodziców odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas I Szkoły Podstawowej.