Informacja dla Rodziców, Opiekunów Uczniów

Szanowni Państwo.

 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 811), począwszy od roku szkolnego 2014/15, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

W roku szkolnym 2015/16 w ramach dotacji MEN podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe otrzymują uczniowie klas I,  II i IV. W związku z tym należy zakupić tylko podręczniki do religii.

Listę rzeczy potrzebnych dzieciom do nauki w klasie I przekażą Państwu wychowawcy na pierwszych spotkaniach z rodzicami.

Lista podręczników potrzebnych do nauki w klasie III,V i VI znajduje się w gablocie informacyjnej przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły:  www.sp.gimkije.ayz.pl