To jeszcze nie koniec

25 czerwca w czwartek kl. VI naszej szkoły uroczyście pożegnała się ze szkołą podstawową. Uczniowie na początku apelu powitali zebranych: koleżanki i kolegów z młodszych klas, dyrekcję, grono pedagogiczne oraz rodziców.

Występ rozpoczęły scenki kabaretowe przedstawiające przebieg lekcji i charakterystyczne zachowanie nauczycieli. Usłyszeliśmy też piosenkę wychwalającą niezwykłą atrakcyjność lekcji wuefu oraz niezbędność wiedzy i umiejętności z zajęć komputerowych, potrzebę uczestniczenia w lekcjach religii, dzięki którym każdy może zostać świętym. Występujący podkreślali radość z uczenia się plastyki, muzyki i języka angielskiego. Żartowali ze swej niewiedzy z historii i przyrody oraz wybryków na przerwach i ściągania podczas klasówek.

Na zakończenie przedstawienia szóstoklasiści pięknie podziękowali nauczycielom uczących ich różnych przedmiotów. Były to życzenia wierszowane i piękne słowa, choć wygłoszone prozą. Najserdeczniejsze podziękowania wierszem i piosenką popłynęły w stronę wychowawczyni klasy - p. Wiesławy Zając. Swój program pożegnalny kl. VI przygotowała w większości samodzielnie, gdyż są autorami scenariusza, oprawy muzycznej, a p. W. Zając i p. B. Jaszczyk jedynie w niewielkim stopniu czuwały nad recytacją i przygotowaniem scenografii i dekoracji na występ zajęła  się p. E. Kobos - nasza szkolna plastyczka. Piękne kwiaty i życzenia spokojnych wakacji były przypieczętowaniem uroczystego apelu.

tekst p. B. Jaszczyk
op. komp. p. J. Taźbierska