Nasz udział i sukces w II etapie konkursu plastycznego ,,Będę ratownikiem”

W dniu 22 maja 2015r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie odbył się  finał konkursu plastycznego, w którym uczestniczyli uczniowie z całego powiatu pińczowskiego.Odbył się też pokaz podstawowych czynności ratunkowych w wykonaniu ratowników medycznych  - Zbigniewa Skrzypka, Leszka Koprowskiego, Dominika Gawiora.

Organizatorami  konkursu  byli:

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum  Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach - Marta Solnica  i oddziału w Pińczowie – Zbigniew Koniusz

StarostaPowiatu Pińczowskiego – Zbigniew Kierkowski

BurmistrzMiasta i Gminy Pińczów – Włodzimierz Badurak

 

Naszą szkołę  reprezentowało 6 uczennic: 

                I  KATEGORIA WIEKOWA:

1.     Maja  Kudasiewicz  kl. I

2.     Sandra  Nazimek  kl. II

3.     Patrycja Pak  kl.III

 

                II  KATEGORIA WIEKOWA:

1.     Rozalia Kasza  kl. IV 

2.     Julia Sobstyl    kl. V

3.     Roksana  Nowak  kl. VI

 

 Zadaniem  uczniów  było  wykonanie  rysunku  do  tematu  ,,Będę ratownikiem medycznym” Prace należało wykonać na kartkach  formatu A2 kredkami świecowymi czasie 1 godziny. Na podium stanęła Rozalia Kasza uczennica klasy IV, która zapracowała na  puchar i medal. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali gratulacje, dyplomy i upominki przygotowane przez organizatorów konkursu.

      Laureaci  konkursu  zostali  przedstawieni  na  uroczystym  zamknięciu  I Świętokrzyskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego,, Pińczów 2015”

 

Szczególne podziękowania kierujemy:

do Organizatorów konkursu za idee oraz motywowanie młodych artystów do pracy,

do Dyrekcji naszej szkoły za popularyzację i realizację zamierzenia konkursowego w naszej szkole,

do Pana Wójta  za udostępnienie transportu dzieci na miejsce konkursu.

 

Opracowała: Ewa Kobos