Dzień Dziecka na łonie przyrody

1 czerwca 2015r. z okazji Dnia Dziecka uczniowie klas V i VI wraz z p. W. Zając, B. Jaszczyk i J. Taźbierską pojechali na wycieczkę do Krzyżanowic.
Celem naszego wyjazdu było poznanie gatunków roślin i zwierząt występujących  na Ponidziu. Na początku przewodniczka z biura parków krajobrazowych opowiadała nam o ssakach, płazach i gadach, po czym wyruszyliśmy w teren. Pierwszym punktem wędrówki były dwie polany m.in. Polana Polichno, które zaskakiwały nas bogactwem swej roślinności, szczególnie kserotermicznej. Kiedy zostaliśmy podzieleni na grupy, mieliśmy za zadanie odszukać i nazwać rośliny z pomocą atlasów przyrodniczych. Pani bardzo ciekawie opowiadała o każdej roślince i drzewie. Mogliśmy zobaczyć polskie storczyki i goździka panońskiego.
Ponieważ pogoda dopisywała i było gorąco, po drodze pojechaliśmy na lody do Pińczowa. Następnie wybraliśmy się do Gacek, gdzie dowiedzieliśmy się wiele ciekawostek o występujących tam gipsach. Na zakończenie w Krzyżanowicach odbyło się ognisko, gdyż tam mieści się siedziba biura rezerwatu.
Wycieczka była świetnym prezentem dla dzieci. Wszyscy byliśmy zadowoleni, ponieważ koszt wyjazdu był niewielki – 5 zł.

Tekst zredagowany przez M. Piotrowicz i I. Jagodzką
pod nadzorem p. B. Jaszczyk
op. komp. p. J. Taźbierska