,,SOS dla Ziemi"

15 maja 2015r. w Szkole Podstawowej w Kijach odbył się uroczysty apel finalizujący obchody Dnia Ziemi. Organizatorką spotkania była nauczycielka przyrody p. Anna Kobus. Apel rozpoczęła uczennica kl. VI I. Jagodzka, która powitała zebranych i wprowadziła w tematykę i przebieg spotkania.
Uroczystość rozpoczęły występy artystyczne. Jako pierwsza zaprezentowała się kl. II przygotowana przez p. H. Fatygę. Uczennice z tej klasy zaśpiewały piosenki i recytowały wiersze mówiące o pięknie naszej Zielonej Planety. Zachwycały się kolorami tęczy, lotem bocianów i śpiewem ptaków. Krótka inscenizacja wzbogacona była kolorowymi kostiumami, rekwizytami oraz elementami ruchu scenicznego.
Kolejny występ zaprezentowała kl. IV przygotowana przez wychowawczynię p. A. Kobus i p. B. Jaszczyk – nauczycielkę języka polskiego. Uczniowie przedstawili inscenizację pt. „W harmonii z przyrodą”, której bohaterami są zwierzęta leśne: zajączek, jeżyk, mysz, owady: biedronka, mrówka, pszczółka, motyl itp. oraz przedstawiciele ludzi niszczących przyrodę, np. podpalacz, wandal, dziewczynka zrywająca kwiatki itp. W mądrych i humorystycznych słowach występ uczy ekologicznego stosunku do przyrody. Zachęca też do korzystania z naturalnego środowiska, ale ostrzega przed jego degradacją. Inscenizacji czwartaków towarzyszyły również piosenki, piękne stroje i pomysłowe maski zwierzątek wykonane przez p. A. Matyjas – naszą plastycznie utalentowaną p. Bibliotekarkę.
Tło obu występów stanowiła piękna scenografia zaprojektowana przez p. E. Kobos i wykonana podczas warsztatów rękodzielniczych pod Jej nadzorem na zajęciach klasy I b gimnazjum.
Na zakończenie apelu p. Ania podała wyniki ekologicznego konkursu plastycznego: ,,Ziemia - zielona wyspa". Wzięło w nim udział 40 uczniów - 28 z kl. I-III i 12 - z kl. IV-VI.
W kl. I nagrodzeni zostali:

1. M. Kudasiewicz
2. J. Dudała
3. K. Bryk

w kl. II: S. Nazimek

w kl. III P. Pak, M. Krzakowski,

zaś wyróżnienia otrzymali:

F. Blicharski
Sz. Sobczyk

z klasy IV nagrodzono R. Kaszę

w klasie V S. Bryk

a w klasie VI K. Sobczyk i A. Parlicka.

Nagrodzone uczennice i uczniowie otrzymali książki - albumy i długopisy, pozostali, biorący udział w konkursie - czekolady.

Spotkanie zakończyło się wezwaniem do mądrego korzystania z lasu, trawników i w ogóle najbliższego otoczenia przyrodniczego. Można mieć nadzieję, że uczestnicy apelu wezmą sobie to do serca.

tekst p. B. Jaszczyk
op. komp. p. J. Taźbierska